Sähkökeskuksen lämpökuvaus
|

Lämpö­kuvaukset

Paranna rakennuksesi turvallisuutta lämpökuvaus­palveluillamme. Lämpökuvauksella voidaan havaita mm. sähkölaitteiston löysät liitokset ja muut piilevät vikapaikat, jotka voivat ajan kuluessa aiheuttaa vian ja jopa mahdollisen tulipalon.

|
Suomen Sähkö- ja Kylmätekniikka Oy

Turvallisuutta edistävät lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella voidaan havaita mm. sähkölaitteiston löysät liitokset ja muut piilevät vikapaikat, jotka voivat ajan kuluessa aiheuttaa vian ja jopa mahdollisen tulipalon.

  • Löysien liitosten tunnistus
  • Piilevien vikapaikkojen tunnistus
  • Vian syntymisen ehkäisy
  • Turvallisuuden edistäminen

Varaa lämpökuvaus­palvelu

Hyödyntämällä lämpökuvausta voidaan havaita sähköasennusten piilevät vikapaikat, jotka voivat ajan kuluessa aiheuttaa vian ja jopa mahdollisen tulipalon.

SSKT logo valkoinen
Jarmo Suvanto

Jarmo Suvanto

Tarjouspyynnöt, projektijohto

044 322 5500
jarmo.suvanto@sskt.fi

Ota yhteyttä

Sähkö­laitteistojen vikojen ennalta­ehkäisy

Lämpökuvaukset ovat tehokas työkalu sähkölaitteistojen kunnon valvonnassa ja mahdollisten riskien ennakoinnissa. Tämän palvelun avulla voidaan tunnistaa ja korjata sähkölaitteiston potentiaaliset vikakohdat, kuten löysät liitokset ja muut piilevät vikapaikat, ennen kuin ne aiheuttavat laajempaa vahinkoa tai jopa tulipalon.

Lämpö­kuvauksen merkitys sähkö­turvallisuudessa

Ennakoiva huolto

Lämpökuvauksen avulla havaitsemme tehokkaasti ja turvallisesti sähkölaitteiston epänormaalit lämpötilat, jotka voivat viitata sähkövian olemassaoloon. Tämä menetelmä mahdollistaa vikojen ennaltaehkäisyn, mikä pidentää laitteiston käyttöikää ja parantaa käyttöturvallisuutta.

Lämpökuvaus sähkökeskus

Riskienhallinta

Lämpökuvaus auttaa tunnistamaan riskialttiit alueet, jotka saattavat olla vaarassa ylikuumenemisesta. Tämä on erityisen tärkeää teollisuusympäristöissä, joissa sähkölaitteistojen toimintahäiriöt voivat johtaa merkittäviin taloudellisiin menetyksiin ja turvallisuusriskien kasvuun.

Lämpö­kuvauksen sovellukset

Löysien liitosten havaitseminen

Löysät liitokset ovat yleinen syy sähkölaitteistojen ylikuumenemiseen. Lämpökuvaus paljastaa nämä kriittiset kohdat, jotka eivät välttämättä näy paljaalle silmälle tai perinteisissä testausmenetelmissä.

Sähkökeskuksen lämpökuvaus

Ennalta­ehkäisevä huolto

Säännöllinen lämpökuvaus auttaa luomaan tarkat huoltosuunnitelmat, jotka perustuvat laitteiston todelliseen kuntoon, ei vain oletettuihin huoltoaikatauluihin. Tämä optimoi huoltotoimenpiteet ja minimoi tarpeettomat korjaukset.

Lämpö­kuvauksen hyödyt

Kustannus­säästöt

Tunnistamalla ja korjaamalla potentiaaliset vikakohdat ennen niiden eskaloitumista, lämpökuvaus vähentää odottamattomien vikojen aiheuttamia kustannuksia ja parantaa energiatehokkuutta.

Operatiivisen toiminnan turvaaminen

Lämpökuvauksen avulla voidaan varmistaa, että sähkölaitteistot toimivat luotettavasti ja tehokkaasti, mikä tukee yrityksen jatkuvaa toimintaa ja vähentää käyttökatkojen riskiä.

Lämpökuvauksella on siis merkittävä rooli sähkölaitteistojen ylläpidossa ja riskienhallinnassa, ja se on olennainen osa modernia sähkölaitteiston hallintaa.

Varaa lämpökuvaus­palvelu

Lämpökuvauksen avulla voidaan havaita sähköasennusten piilevät vikapaikat, jotka voivat ajan kuluessa aiheuttaa vian ja jopa mahdollisen tulipalon.

SSKT logo valkoinen
Jarmo Suvanto

Jarmo Suvanto

Tarjouspyynnöt, projektijohto

044 322 5500
jarmo.suvanto@sskt.fi

Ota yhteyttä

Muut palvelut